Zgodnie z RODO zbieramy i przetwarzamy Państwa dane tylko dla potrzeb realizacji usługi. Informujemy dodatkowo, że jesteśmy administratorem przetwarzającym Państwa dane. Pragniemy więc poinformować, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, wniesienia pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania, bądź wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Polityka prywatności - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma
Monika Kasprzak
adres e-mail:  zloteauto@onet.pl
tel. +48 515 568 206

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję inspektora danych osobowych w firmie ma Monika Kasprzak, adres e-mail: zloteauto@onet.pl, tel. +48 515 568 206

Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO.
Podanie danych osobowych na stronie internetowej http://www.zloteauto.pl  jest dobrowolne.
Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.

Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Wykorzystujemy je wyłącznie do prowadzenia korespondencji w celach wynikających z treści formularza.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie to: adres e-mail: zloteauto@onet.pl lub tel. +48 515 568 206

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.